Увійти

ЗареєструватисяУГОДА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНІХ ДАНИХ

Починаючи використовувати сайт www.litigationfinanceportal.com, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень Угоди, Користувач не має права використовувати сайт www.litigationfinanceportal.com. У разі, якщо на сайт будуть внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сайтом www.litigationfinanceportal.com.

1. Терміни та визначення

1.1. Щоб уникнути двозначних тлумачень чи інших непорозумінь, в цієї Угоді використовуються терміни, які мають такі значення:

1.1.1. «Адмінистрація www.litigationfinanceportal.com» (далее – Адмінистрація сайту)» – уповноважені співробітники, що керують Сайтом, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної особи (суб'єкту персональних даних);

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням автоматичних систем або без використання таких систем, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), виведення, використання, передачу, розповсюдження, подання, обезлічування, блокування, удалення, знищення персональних даних;

1.1.4. «Поширення Персональних даних» - дії, спрямовані на розкриття Персональних даних невизначеному колу осіб.

1.1.5. «Надання Персональних даних» - дії, спрямовані на розкриття Персональних даних певній особі або певному кола осіб.

1.1.6. «Блокування Персональних даних» - тимчасове припинення обробки Персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення Персональних даних).

1.1.7. «Знищення Персональних даних» - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст Персональних даних в інформаційній системі Персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії Персональних даних.

1.1.8. «Знеособлення Персональних даних» - дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність Персональних даних конкретному Користувачеві.

1.1.9. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для Оператора або інших осіб, що отримали доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави;

1.1.10. «Користувач сайту www.litigationfinanceportal.com (надалі - Користувач)» – повністю дієздатна фізична або юридична особа, яка заснована і діє відповідно до законодавства України, пройшло реєстрацію і має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт www.litigationfinanceportal.com;

1.1.11. «Логін і Пароль» – унікальна комбінація з слів, цифр і знаків, що дозволяє Користувачу отримати доступ до всіх можливостей сайту, в тому числі до його Закритих сторінок.

1.1.12. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, який зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту;

1.1.13. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP;

1.1.14. «Справа» – короткий опис юридичної суперечки на Сайті, що був складений адміністрацією сайту, на підставі якого Користувач визначає для себе доцільність інвестування коштів;

1.1.15. «Послуги» — надання Користувачам можливості використовувати Сайт, зокрема, шляхом отримання доступу до розміщеної на Сайті інформації по Справах або розміщення на Сайті інформації про Справи;

1.1.16. «Персональна інформация Користувача» — будь-яка інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення Профілю Користувача) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача, інформацію, яка автоматично передається Адміністрації Сайту в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача, а також інші дані про користувача;

1.1.17. «Інформація» — Будь-яка інформація, що розміщується Користувачем або Адміністрацією Сайта на Сайті, в тому числі: Персональна інформація Користувача, посилання на інші сайти, будь-які текстові повідомлення, інформація (текст) Справ, фотографії (зображення), аудіо- та / або відео-контент, комп'ютерні програми та ін. файли;

1.1.18. «База даних» — сукупність Інформації, що розміщуюється на Сайті. Будь-яка Інформація, розміщена на Сайте, а також підбор, групування та розміщення Інформацій, що є інтелектуальною власністю Адміністрації Сайта та (або) іних правообладачів;

1.1.19 «Спам» — масові, несанкціоновані та / або не очікувані отримувачами поштові та інші розсилки рекламного, інформаційного, агітаційного або іного характеру;

1.1.20. «Сайт» – веб-сайт, розміщенний в мережі Інтернет за адресою www.litigationfinanceportal.com.

Будь-які терміни і поняття, що використовуються в Угоді і не знайшли відображення в розділі «Терміни та визначення», будуть тлумачитися у відповідності зі змістом, що випливають з тексту Угоди. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення терміна і / або поняття, що використовується в Угоді, застосовуватися буде то тлумачення, яке буде визначено Адміністрацією Сайту.

2. Предмет і загальні положення Угоди

2.1. Ця Угода Користувача (далі - Угода) встановлює правила і умови користування Сайтом і розміщення на ньому інформації та представляє собою договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту, який замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту. При розміщенні Справ Користувач повинен також керуватися правилами розміщення Справ на Сайті.

2.2. Доступ до Сайту, використання Сайту і / або вчинення будь-яких інших дій на Сайті Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх умов цієї Угоди. Реєстрація Користувача на Сайті можлива тільки при додатковому підтвердженні Користувачем прийняття цієї Угоди.

3. Реєстрація на Сайті

3.1. Для того, щоб отримати доступ до всіх можливостей Сайту, особа повинна пройти процедуру реєстрації на Сайті, виконавши ряд послідовних дій щодо заповнення реєстраційного бланка в електронній формі, в результаті яких така особа стає зареєстрованим Користувачем, отримує індивідуальний логін і пароль для здійснення доступу до всіх можливостям сайту.

3.2. Користувач погоджується надавати правдиву, точну і повну інформацію про себе в реєстраційному бланку і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо ця інформація зміниться, Користувач зобов'язується змінити її якомога швидше. При цьому Користувач погоджується, що Адміністрація Сайту в загальному випадку не перевіряє достовірність Персональної інформації Користувача і не здійснює контроль за дієздатністю Користувача.

3.3 Адміністрація Сайту має право заблокувати і / або видалити Профіль Користувача, відмовити в доступі до всіх або певних розділів Сайту і видалити Інформацію Користувача без пояснення причин, в тому числі в разі порушення Користувачем умов Угоди, а також в разі, якщо Користувач надає невірну інформацію про собі або у Адміністрації Сайту будуть підстави вважати, що надана Користувачем інформація про себе недостовірна, неповна, неточна, порушує умови цієї Угоди або Користувач використовує чужу інформацію.

3.4. При реєстрації на сайті Користувач погоджується на отримання новин і рекламних матеріалів по електронній пошті і за допомогою СМС-повідомлень, пов'язаних з використанням сайту. У разі наміру відмовитися від розсилки, Користувач зобов'язаний відправити повідомлення Адміністрації сайту про відмову в отриманні новинних і рекламних матеріалів. Користувач не може відмовитися від отримання службових повідомлень від Сайту.

4. Авторизація на Сайті

4.1. Індивідуальний логін і / або пароль Користувача, необхідний для авторизації на Сайті, призначений тільки для цього Користувача.

4.2. Користувач зобов'язується не розголошувати, не передавати третім особам свої логін і пароль, а також вжити всіх необхідних зусиль для того, щоб його логін і пароль не були доступні третім особам. Індивідуальний логін і пароль дозволяють здійснювати доступ до тих розділів Сайту, які доступні тільки зареєстрованим Користувачам, а також до особистих сторінок Сайту, що призначені тільки для цього Користувача.

4.3. Якщо будь-яка особа крім Користувача авторизується на Сайті, використовуючи логін і пароль Користувача, то всі дії, вчинені такою особою, будуть вважатися такими, що були виконані цим Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті, а також за всі дії, вчинені на Сайті будь-якими іншими особами з використанням логіна і пароля Користувача.

4.4. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження свого пароля, а також за всі наслідки, які можуть виникнути в результаті його несанкціонованого і / або іншого використання.

4.5. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію Сайту про будь-який випадок несанкціонованої (не дозволеної Користувачем) авторизації на Сайті з використанням логіна і пароля і / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.

4.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливу втрату або псування Інформації, яка може статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

5. Персональна інформація Користувача

5.1. Адміністрація Сайту при обробці Персональної інформації Користувача зобов'язується прийняти всі організаційні і технічні заходи для захисту Персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак не виключено, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин Персональна інформація Користувача може стати доступною і іншим особам. Користувач це розуміє і погоджується не висуватиме претензій до Адміністрації Сайту в зв'язку з цим.

5.2. Користувач погоджується з тим, що його Персональна інформація, що міститься в Профілі Користувача може бути частково або повністю загальнодоступною, і будь-який користувач Сайту може ознайомитися з нею

5.3. Користувач дає згоду на обробку, в т.ч. на збір, систематизацію, накопичення, зберігання (уточнення, оновлення, зміну), використання, передачу Адміністрації сайту, знеособлення, блокування, знищення, передачу третім особам своїх персональних даних, які в залежності від документа (анкета, заява, відгук і т.п .) включають, але не обмежуються наступними персональними даними: фамилия, имя, отчество Пользователя;

• фотографія Користувача;

• дата народження Користувача;

• паспортні дані (серія, номер документа, ким і коли виданий) Користувача;

• місто проживання Користувача;

• номер адвокатського посвідчення (якщо Користувач є адвокатом);

• інформація про професійну діяльність Користувача;

• місце роботи Користувача;

• стаж роботи Користувача;

• спеціалізація Користувача;

• дані та інформація, що містяться в резюме Користувача (якщо користувач юрист і / або адвокат);

• контактний телефон Користувача;

• адреса електронної пошти (e-mail);

• для юридичної особи - повне найменування юр. особи, ІПН, місце знаходження юр. особи.

5.4. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту збирає, зберігає і здійснює інші дії по обробці Персональної інформації Користувача для наступних цілей:

• ідентифікація Користувача в рамках угод і договорів з Адміністрацією Сайту;

• надання Користувачеві персоналізованих послуг;

• зв'язку з Користувачем, в тому числі шляхом повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

• поліпшення якості Сайту, зручність використання, розробка нових сервісів і послуг;

• таргетування рекламних матеріалів;

• проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

• складання бази даних користувачів Сайту.

5.5. Розміщуючи на Сайті свою Персональну інформацію, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також, що він добровільно надає цю інформацію Адміністрації Сайту.

Заповнюючи будь-яку форму, Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту опублікувати на Сайті www.litigationfinanceportal.com як загальнодоступну інформацію свої персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, місто проживання, освіту, фотографію, інформацію про професійну діяльність (резюме) , спеціалізацію, стаж, перелік надаваних юридичних та інших послуг, e-mail і контактний телефон).

Користувач має право відкликати свою згоду за допомогою складання відповідного письмового документа, який повинен бути спрямований Адміністрації сайту на e-mail: info@litigationfinanceportal.com, або через розділ «Зворотній зв'язок». Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен Администрации сайта на e-mail: www.litigationfinanceportal.com, либо через раздел «Обратная связь».

5.6. Заповнюючи форму «розмістити нову справу» для пошуку юриста / адвоката Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту опублікувати на Сайті www.litigationfinanceportal.com в публічному доступі інформацію про свою справу з додатком документів, наданих Користувачем, з зазначенням e-mail і контактний телефон. Адміністрація сайту залишає за собою право відмовити в публікації справи на сайті без пояснення причин відмови.

Ця згода видано без обмеження терміну дії.

Користувач має право відкликати свою згоду за допомогою складання відповідного письмового документа, який повинен бути спрямований Адміністрації сайту на e-mail: info@litigationfinanceportal.com, або через розділ «Зворотній зв'язок».

Користувач також може самостійно закрити справи, що були опубліковані раніше, зайшовши в свій особистий кабінет.

5.7. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональну інформацію інших осіб, а також не використовувати Персональну інформацію інших користувачів, в спосіб, що не відповідає вимогам законодавства України, в протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди і в будь-яких інших цілях, що не відповідають цілям створення сайту.

5.8. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм Персональну інформацію або її частину. Підлягає видаленню на першу вимогу Користувача, інформація, що знаходиться на Сайті, шляхом направлення запиту на видалення Персональної інформації, на е-mail: info@litigationfinanceportal.com або через розділ «Зворотній зв'язок»,

5.9. Персональна інформація Користувача обробляється Адміністрацією Сайту протягом терміну її розміщення на Сайті або терміну, встановленого чинним законодавством. Термін розміщення Персональних даних визначається суб'єктом персональних даних самостійно.

5.10. З урахуванням інших положень Угоди Адміністрація Сайту має право передати Персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

• Користувач висловив свою згоду на такі дії;

• передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або для надання послуг Користувачу;

• така передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

• така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі справи (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Угоди стосовно отриманої їм Персональної інформації Користувача;

• з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрації Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови цієї Угоди;

• передача між афілійованими з Адміністрацією Сайту особами. В даному випадку до одержувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Угоди стосовно отриманої їм Персональної інформації Користувача.

5.11. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання Персональної інформації Користувача іншими особами.

6. Розміщення на Сайті Інформації

6.1. Розміщуючи Інформацію на Сайті, Користувач гарантує, що має всі необхідні юридичні права для розміщення Інформації на Сайті. Якщо у Користувача немає належних прав для розміщення на Сайті будь-якої Інформації, то Користувач зобов'язується не розміщувати таку інформацію.

6.2. Користувач зобов'язується при використанні Сайту:

не розміщувати на Сайті і не направляти куди-небудь через / за допомогою Сайту наступну Інформацію:

• наклепницьку, образливу, ту, що принижує принижує честь і / або гідність третіх осіб, інформацію, яка містить загрози;

• інформацію, що порушує права та охоронювані законом інтереси третіх осіб;

• інформацію, що порушує права громадян на приватне життя і публічний порядок;

• інформацію, що пропагує дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною ознаками, соціальним статусом, сексуальної орієнтації або іншими ознаками;

• інформацію, що сприяє і / або закликає до зміни конституційного ладу України;

• інформацію, що сприяє розв'язуванню війни, релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, що містить спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, котра принижує права меншин;

• інформацію, що містить порнографічні матеріали;

• інформацію, що містить екстремістські матеріали;

• інформацію, що ображає релігійні почуття громадян;

• інформацію «замовного» характеру, тобто інформацію, створену в чиїхось інтересах, які не відповідають цілям створення Сайту;

• не розміщувати на Сайті і не направляти куди-небудь через / за допомогою Сайту іншу Інформацію, яка не відповідає законодавству України / або цієї Угоди;

• не поширювати на Сайті і / або через Сайт комп'ютерні віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, модифікації, блокування, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до Сайту, а також до платних ресурсів в мережі Інтернет;

• не порушувати нормальну роботу Сайту;

• не поширювати і / або не використовувати будь-які комп'ютерні програми, роботи ( «павуки») або інші автоматичні алгоритми і методи, спрямовані на «викачування» (збір), незаконну передачу, копіювання, блокування, модифікацію, знищення Інформації та Бази даних , а також спрямовані на обхід обмежень, встановлених Адміністрацією Сайту в налаштуваннях сайту;

• не розміщувати або іншим способом не використовувати на Сайті Інформацію, яка охороняється законодавством про інтелектуальну власність (в тому числі, але не обмежуючись, яка зачіпає будь-який патент, товарний знак, авторські та / або суміжні з ними права) та іншу охоронювану законом інформацію без відповідних на те прав і дозволів від правовласника такої Інформації. У разі виникнення спірної ситуації тягар доведення того, що розміщувана Користувачем Інформація не порушує чиїхось прав, лежить на такому Користувачі;

• не розміщувати і не поширювати на Сайті рекламу без отримання на це попередньої згоди Адміністрації Сайту;

• не здійснювати збір, зберігання, розповсюдження та інші дії по обробці Персональної інформації інших користувачів;

• не розміщувати на Сайті посилання на інші Інтернет-ресурси, зміст яких суперечить вимогам законодавства України;

• не поширювати на Сайті і / або через Сайт Спам, «листи щастя», системи інтернет заробітку, схеми «пірамід», багаторівневого маркетингу, e-mail-бізнесів;

• при реєстрації на Сайті не вказувати про себе неправдиву Персональну інформацію, не реєструватися і не вчиняти дії на Сайті від імені іншої реально існуючої особи, не вказувати персональну інформацію третіх осіб, не застосовувати будь-які форми і способи незаконного представництва третіх осіб;

• не здійснювати за допомогою Сайту дії, спрямовані на вимагання або отримання грошей, незалежно від приводу, від інших користувачів та / або третіх осіб;

• не пропагувати вживання і не схиляти до вживання наркотичних і психотропних речовин, не втягувати в заняття проституцією за допомогою Сайту;

• не сприяти в здійсненні і / або не робити з використанням Сайту інші протиправні, протизаконні дії, що суперечать вимогам законодавства України.

6.3. Адміністрація Сайту лише надає Користувачеві можливість розміщувати Інформацію на Сайті і користуватися сервісами Сайту. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за достовірність інформації та правомірність розміщеної Користувачами на Сайті Інформації

6.4. Адміністрація Сайту не перевіряє і не має технічної та фактичної можливості перевіряти всю інформацію, що розміщується Користувачем на Сайті, на предмет її відповідності вимогам законодавства і положенням цієї Угоди, оскільки подібна перевірка зробить неможливим функціонування Сайту.

6.5. Адміністрація Сайту може на свій розсуд відмовити в розміщенні, видалити і / або відредагувати будь-яку Інформацію, яку Користувач збирається розмістити / розмістив на Сайті.

6.6. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті Користувачем або на правах реклами, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації Сайту.

7. Використання Сайту

7.1. Використання Сайту Користувачем допускається тільки відповідно до цієї Угоди та виключно способами, передбаченими технічними можливостями Сайту.

7.2. Правовласниками щодо Інформації, розміщеної на Сайті, є у відповідних випадках Адміністрація Сайту, Учасники та / або треті особи.

7.3. Адміністрація Сайту є законним правовласником і їй належать всі виключні майнові та інші відповідні права на Сайт, в тому числі, але не обмежуючись перерахованим, на програмне забезпечення Сайту, графіку, дизайн, Базу даних Сайту.

7.4. Будь-яка інформація, що розміщується на Сайті Користувачем, відповідно, належить такому Користувачеві або відповідній третій особі. Розміщуючи Інформацію на Сайті, Користувач підтверджує, що він володіє всіма необхідними для цього правами і повноваженнями, також Користувач погоджується з тим, що така інформація стає доступною для користувачів Сайту.

7.5. Розміщуючи Інформацію на Сайті, Користувач автоматично безоплатно, безумовно і безвідклично надає Адміністрації Сайту право на використання такої Інформації на території всього світу без обмеження терміну на розсуд Адміністрації Сайту в тому числі, але не обмежуючись, на відтворення, копіювання, підбір, систематизацію, перетворення , зміну, редагування, переклад, публікування, розповсюдження, повідомлення в ефірі, повідомлення по кабелю, доведення до загального відома такої Інформації будь-якими законними способами. Також, розміщуючи Інформацію на Сайті, Користувач підтверджує, що володіє відповідними правами і повноваженнями для надання Адміністрації Сайту зазначеного вище виключного права на використання розміщеної Інформації. При такому використанні Адміністрація Сайту має право використовувати відповідну інформацію як із зазначенням імені автора такої Інформації, так і без зазначення імені автора Адміністрація Сайту має право передавати права, зазначені в цьому пункті, третім особам.

7.6. Користувач не має права (якщо тільки інше прямо не дозволено сервісами Сайту) будь-яким чином змінювати, копіювати, стирати, зберігати, викачувати, поширювати, передавати, продавати, «постити» і іншим чином використовувати Інформацію, розміщену на Сайті (за винятком тієї інформації, яка була законно розміщена на Сайті самим Користувачем) без попереднього дозволу Адміністрації Сайту і / або відповідного правовласника, крім випадків, коли Адміністрація Сайту та / або правовласник явним чином висловили своє згоду на вільне використання Інформації будь-якою особою.

7.7. Користувачі зобов'язуються використовувати Інформацію, а також будь-яку іншу інформацію, що міститься на Сайті, тільки в особистих некомерційних цілях, за винятком випадків, коли дозвіл на інше використання дано Адміністрацією Сайту і / або відповідними правовласниками.

8. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

8.1. Адміністрація Сайту намагається забезпечити належне функціонування Сайту в цілодобовому режимі, проте Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності, якщо відбудуться які-небудь порушення в роботі Сайту з якихось причин.

8.2. Адміністрація Сайту не гарантує, що Інформація, розміщена на Сайті, буде доступна в будь-який час або буде стерта або загублена. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збої й затримки в роботі Сайту, а також за можливі наслідки таких збоїв і затримок.

8.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливий витік Інформації з Бази даних Сайту з якихось причин, в тому числі в результаті несанкціонованих дій третіх осіб.

8.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за наявність на Сайті вірусів, а також за можливі наслідки зараження комп'ютера Користувача вірусами або потрапляння на комп'ютер користувача інших шкідливих програм. Адміністрація Сайту надає Сайт Користувачеві «як є» без будь-яких додаткових гарантій.

8.5. Будь-які рекомендації, зроблені Адміністрацією Сайту для Користувача за допомогою технічних засобів Сайту, є лише прогнозом, зробленим на підставі наданої Користувачем інформації. Дані рекомендації можуть не відповідати дійсним перевагам Користувача, його уявленням про моральність і не відповідати його естетичному смаку. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за невідповідність пропонованих рекомендацій дійсним перевагам Користувача.

8.6. Адміністрація Сайту не відповідає, не відшкодовує і не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду, моральну і іншу шкоду, завдані Користувачеві або третім особам в результаті використання ними Сайту або у зв'язку з функціонуванням Сайту, а також у всіх інших випадках, передбачених циєю Угодою.

8.7. Користувач самостійно несе повну відповідальність за розміщувану Користувачем на Сайті Інформацію, у тому числі, за її зміст і відповідність вимогам законодавства України (в тому числі, але не обмежуючись, за порушення авторських прав та / або суміжних прав, прав на засоби індивідуалізації, прав на комерційну таємницю та інших охоронюваних законом прав). Користувач самостійно відшкодовує будь-які збитки (в тому числі упущену вигоду, моральну і іншу шкоду), що виникли у інших користувачів, третіх осіб або Адміністрації Сайту внаслідок зазначених порушень.

8.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за договорами між Користувачами і / або Користувачем і будь-якими третіми особами, укладеними з використанням Сайту. Зокрема, Адміністрація Сайту лише забезпечує доступ до Справ, але зобов'язальні відносини виникають безпосередньо між Користувачами або третіми особами, Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за даними зобов'язаннями.

8.9. Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії і позови третіх осіб, розпорядження і вимоги уповноважених державних органів влади, що надійшли як на адресу Користувача, так і на адресу Адміністрації Сайту, в зв'язку з розміщенням Користувачем Інформації на Сайті, а також відшкодувати всі збитки і витрати, понесені Адміністрацією Сайту в зв'язку з такими претензіями і позовами.

8.10. Користуючись Сайтом, Користувач дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом використання відповідного функціоналу сайту.

9. Інші положення

9.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України.

9.2. Користувач і Адміністрація Сайту намагатимуться вирішити всі можливі суперечки і розбіжності шляхом переговорів. Все листування Сторонами проводиться в письмовій формі, шляхом надсилання листа на електронні адреси Сторін: Адміністрації сайту на е-mail: info@litigationfinanceportal.com, або через розділ «Зворотній зв'язок»; Користувачам, на е-mail, вказаний в особистому кабінеті Користувача. Після отримання претензії Сторона зобов'язана протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати письмову мотивовану відповідь на претензію. У разі неможливості вирішити спори і розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Адміністрації Сайту.

9.3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

9.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

9.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

9.6. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угод не позбавляє Адміністрацію Сайту права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Адміністрації Сайту від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

9.7. Ця Угода складена українською мовою і в деяких випадках може бути надано Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності україномовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії цієї Угоди.

9.8. Ця Угода може бути змінена Адміністрацією Сайту в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

Publish modules to the "offcanvas" position.