Увійти

ЗареєструватисяПОНЯТТЯ ЛІТІГАЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Літігаційне Фінансування - це як правило фінансування юридичного захисту стороною, яка не має спочатку прямого відношення до позову.

Літігаційне фінансування стало за останнє десятиліття досить поширеним, але в той же час малорекламуемим напрямком інвестиційної діяльності. Все більше людей стали бачити в цій чужій проблемі свій інтерес, в першу чергу фінансовий інтерес. Однак, як показують дослідження ринку, навіть досвідчені юристи часто не можуть пояснити сутність цього виду фінансування, іноді ще визначаемого як «судове фінансування з боку третіх осіб». Ми вважаємо своїм завданням показати, що тут немає нічого принципово нового, більш того, цього виду фінансування властиві ті ж самі принципи, що і більшості інших операцій інвестиційного характеру.

Чим в решті решт є поняття літігаціонного фінансування?

Цей термін може бути віднесений до будь-якої трансакції, при якій фінансування судового розгляду проводиться за рахунок вартості активу, що є предметом розгляду.

У його найпростішому варіанті постачальник капіталу оплачує рахунки юридичної фірми в обмін на частку від цього активу, яку він може отримати тільки в разі успішного закінчення судового процесу. Надане фінансування здатне розблокувати часто значні активи, чиє використання стало неможливим через обтяження і судові заборони.

Для фондів і для літігаційних фінансистів, що фінансують юридичний захист, такі судові розгляди, в які вони інвестують власні кошти, є звичайним активом, як, наприклад, для інвестиційного фонду, який інвестує в банківські метали, такими активами є золота і срібло. Для заявників (одержувачів такого фінансування) надається прекрасна можливість розвантажити списки своїх зобов'язань і вивільнену частину грошей направити в основний бізнес. Ми вже не говоримо про такі випадки, коли надання фінансування інвестиційними фондами, подібними European Litigation Fund, є просто останньою надією, особливо якщо протилежна сторона є великою корпорацією або просто багатим і впливовим особою.

Як то кажуть – «легко судитись з Coca Cola, якщо ти Pepsi Cola. А якщо ні?

Необхідно відзначити, що фінансування може надаватися як компаніям, які є сторонами судового процесу, так і юридичним компаніям, якщо їх ресурси виявляються недостатніми для того, щоб продовжувати свою діяльність в тому чи іншому процесі.

Чим НЕ є поняття «літігаційне фінансування»?

Литигационное финансирование как правило не предоставляется, если речь идет об исках не-коммерческого характера. Почти всегда такой тип финансирования предоставляется для компаний, отстаивающих свои права в суде в части возвращения активов или возмещения ущерба. Этот вид финансирования не предоставляется, если речь идет о несерьезных исках. Фонды, предоставляющие финансирование юридической защиты, почти всегда зарабатывают свой инвестиционный доход только если они являются выигравшей стороной в процессе. Посему они с особым тщанием относятся к поступающим запросам на получение финансирования. Отбор весьма жесток. Отбираются только те предложения, которые имеют наибольшую вероятность выигрыша. В конечном итоге задачей любого фонда является генерирование инвестиционной прибыли. Так что для заявителя должно быть абсолютно ясно, что литигационное финансирование просто является альтернативным источником финансирования, наряду с банковским кредитом, привлечением средств от инвесторов или самофинансированием.

Літігаційне фінансування як правило не надається, якщо мова йде про позови НЕ-комерційного характеру. У більшості випадків такий тип фінансування надається для компаній, котрі намагаються відстояти свої права в суді в частині повернення активів або відшкодування шкоди. Цей вид фінансування не надається, якщо мова йде про несерйозні позови. Фонди, що надають фінансування юридичного захисту, майже завжди заробляють свій інвестиційний дохід тільки якщо вони виграють цей процес. Тому вони дуже уважно ставляться до заявників, які надсилають запити на отримання фінансування. Відбір досить жорсткий. Відбираються тільки ті пропозиції, які мають найбільшу ймовірність виграшу. Врешті решт завданням будь-якого фонду є генерування інвестиційного прибутку. Так що для заявника має бути абсолютно ясно, що літігаційне фінансування просто є альтернативним джерелом фінансування, поряд з банківським кредитом, залученням коштів від інвесторів або самофинансированием.

Publish modules to the "offcanvas" position.